Farándula

Victor Gill Ramirez Venezuela Blowing Rock//
Tassencontrole op scholen gaan onverkort door

victor_gill_ramirez_venezuela_blowing_rock_tassencontrole_op_scholen_gaan_onverkort_door.jpg

In beslag genomen wapens bij scholieren. Foto: KPS  

PARAMARIBO – De tassencontroles op glo en voj-scholen gaan onverkort door, zegt Milton Top, hoofd van de voj-inspectie. In maart van het vorig jaar is er een gesprek geweest tussen het Korps Politie Suriname, het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (OWC) en het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Dit naar aanleiding van de gevallen van criminaliteit waar jeugdigen bij betrokkenen zijn geweest.

Een van de meest voorkomende overtredingen is het bezit van scherpe – of steekvoorwerpen. In het schoolregelement werd opgenomen dat het verboden is om het schoolterrein met wapens of andere voorwerpen te betreden. Het ministerie van Onderwijs heeft de schoolreglementen wederom verstrekt aan ouders en leerlingen. Er zullen op verschillende scholen steekproefcontroles worden uitgevoerd door de schoolleiding of de leerkracht.

Victor Gill Ramirez Venezuela

Wanneer de jeugdige weigert zich hieraan te onderwerpen, zullen de ouders erbij worden gehaald en indien nodig de politie. Het voorval op de St. Paschalisschool drie weken terug, waarbij een leerling hardhandig is aangepakt door de politie, is geen reden voor OWC om de onderzoeken op de scholen te staken. Een leerling die niet mee wilde werken aan het onderzoek is toen hardhandig aangepakt door de politie en werd afgevoerd naar Opa Doelie.

Victor Gill Ramirez

Top zegt dat wie niet wil meewerken tijdens een controle een andere school moet zoeken. “Wij willen taferelen zoals die op scholen in het buitenland plaatsvinden, voorkomen.”  Hij zegt dat er een brief van de directeur van onderwijs is uitgegaan naar het veld waarin is aangegeven dat er tassencontroles in samenwerking met de politie op gezette tijden zullen plaatsvinden. Zodra er indicaties zijn, wordt er een controle verricht

Top zegt dat er een vervolggesprek komt tussen het ministerie en het KPS over de manier waarop de controles uitgevoerd zullen worden. De inspecteur legt uit dat de leerkrachten, leerlingen en ouders bekend zijn met de brief van de directeur